pusty pusty pusty
pusty
pusty pusty forum szukaj książki linki artykuły
home pusty c c c c c c c c c
teoria dla początkujących schematy elektronika retro mikrokontrolery pusty
na dół

Schematy


Interesujące rozwiązania układowe

Układy kompensacji napięcia niezrównoważenia wzmacniaczy operacyjnych


O popularności wzmacniaczy operacyjnych nie trzeba żadnego, nawet początkującego elektronika, przekonywać. Są one tak rozpowszechnione, że nie ma praktycznie układu analogowego, w którym nie pojawiłby się wzmacniacz operacyjny.
   Jednym z ważnych parametrów wzmacniacza operacyjnego jest wejściowe napięcie niezrównoważenia. W idealnym (czyli nieistniejącym) wzmacniaczu operacyjnym zerowemu napięciu na wyjściu odpowiada zerowe napięcie różnicowe na wejściu. Dla rzeczywistych wzmacniaczy nie jest to prawdą i aby na wyjściu uzyskać napięcie zero, to należy doprowadzić do małej różnicy napięcia na wejściach, która odpowiada wejściowemu napięciu niezrównoważenia.
   Dla układów pracujących z sygnałami zmiennymi można na dobrą sprawę pominąć problem wejściowego napięcia niezrównoważenia (ale nie zawsze), ale w układach stałoprądowych, a szczególnie przy dużych wzmocnieniach małych napięć należy doprowadzić do wyzerowania wzmacniacza.
   W precyzyjnych wzmacniaczach operacyjnych przewidziane są wejścia służące do kompensacji napięcia niezrównoważenia i wystarczy podpiąć tam potencjometr, którym wyzeruje się wzmacniacz. W popularnych i tanich wzmacniaczach, takich jak LM358, TL062, TL064, LM324, TL072 itp. takich "udogodnień" nie ma i trzeba sobie samemu poradzić stosując np. jeden z ponizej przedstawionych układów.
układ kompensacji Kompensacja wzmacniacza nieodwracającego
Na rys. 1 przedstawiony jest sposób kompensacji jaki można zastosować przy wzmacniaczu pracującym w układzie nieodwracającym (sygnał wejściowy podawany jest na wejście nieodwracające +).
   Układ zerowania wzmacniacza składa się z potencjometru P1, który podłączony jest do napięć zasilających +Uz i -Uz oraz dzielnika R1-R2, rezystory R4 i R3 (razem z R2) ustalają wzmocnienie układu. Wzmocnienie w takim układzie można wyliczyć korzystając ze wzoru:

wzor

Wzór ten przyjmuje pewne uproszczenia, które wynikają z tego, że wartość rezystora R2 jest znacznie mniejsza od R1 i P1, a co za tym idzie można P1 i R1 pominąć w obliczeniach wzmocnienia, gdyż są one podłączone równolegle do R2, a więc nie mają praktycznie wpływu na wypadkową rezystancję. Aby dowiedzieć się dlaczego tak jest, to proponuję zaglądnąć do działu elementy RLC.
   Wzór na zakres regulacji podany jest poniżej i też korzysta z uproszczeń wynikających z małej wartości R2 (100W) w stosunku do pozostałych rezystorów.

wzor
Rys. 1
układ kompensacji Kompensacja wzmacniacza odwracającego
Na rys. 2 przedstawiony jest sposób kompensacji jaki można zastosować przy wzmacniaczu pracującym w układzie odwracającym (sygnał wejściowy podawany jest na wejście odwracające -). W tym przypadku układ zerowania wzmacniacza składa się z potencjometru P1 podłączonego do napięć zasilających +/-Uz i dzielnika R3-R4, rezystory R2 i R1 ustalają wzmocnienie układu.
   Wzmocnienie w takim układzie można wyliczyć korzystając ze wzoru:

wzor

   Wzór na zakres regulacji podany jest poniżej i jak łatwo zauważyć można go wyliczyć korzystając ze wzoru na dzielnik napięcia, co jest wyjaśnione w dziale elementy RLC

wzor

Przy wyliczaniu zakresu regulacji napięcia niezrównoważenia potencjometr P1 jest "ustawiany" w skrajne położenie.
Rys. 2
układ kompensacji Kompensacja wzmacniacza różnicowego
Na rys. 3 przedstawiony jest sposób kompensacji jaki można zastosować przy wzmacniaczu pracującym w układzie wzmacniacza różnicowego. W tym przypadku układ zerowania wzmacniacza składa się z potencjometru P1 podłączonego do napięć zasilających +/-Uz i dzielnika R5-R4, oraz pośrednio z rezystorów R1 i R3
   Wzmocnienie w takim układzie można wyliczyć korzystając ze wzoru:

wzor

Przy założeniu, że R2=R3+R4.
Wzór na zakres regulacji podany jest poniżej

wzor
Rys. 3
Ponieważ w prezentowanych układach kompensację napięcia niezrównoważenia uzyskuje się z napięć zasilających, dobrze jest dołączyć między suwak potencjometru P1 a masę kondensator o wartości np. 100nF.
pusty
do góry
WsteczMenuDalej
pusty

UWAGA: Wszystkie umieszczone schematy, informacje i przykłady mają służyć tylko do własnych celów edukacyjnych i nie należy ich wykorzystywać do żadnych konkretnych zastosowań bez przeprowadzenia własnych prób i doświadczeń, gdyż nie udzielam żadnych gwarancji, że podane informacje są całkowicie wolne od błędów i nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania podanych informacji, schematów i przykładów.


Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów oraz znaki towarowe umieszczone na tej stronie są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich tutaj nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, jest tylko potwierdzeniem ich dobrej jakości.

All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.
They aren't intended to infringe on ownership but only to confirm a good quality.


Strona wygląda równie dobrze w rozdzielczości 1024x768, jak i 800x600.
Optymalizowana była pod IE dlatego polecam przeglądanie jej w IE5.5 lub nowszych przy rozdzielczości 1024x768.


© Copyright 2001-2005   Elektronika analogowa
pusty
pusty pusty pusty