rysunek do zad. 2.2
Zadanie 2.2
Oblicz rezystancję zastępczą R między punktami A i B dla układu przedstawionego na rysunku.


Rozwiązanie


Aby obliczyć rezystancję zastępczą R pomiędzy punktami A i B należy kolejno wykonać następujące obliczenia:

- wyliczyć rezystancję szeregowo połączonych R1 i R2

R1'=R1 + R2=2 + 2 [kW+kW]=4kW

- wyliczyć rezystancję połączonych równolegle R1' i R3

R3'=(R3 · R1')/(R3 + R1')=(4 · 4)/(4 + 4) [(kW·kW)/(kW+kW)]=2kW

- wyliczyć rezystancję połączonych równolegle R4 i R5

R4'=(R4 · R5)/(R4 + R5)=(2 · 2)/(2 + 2) [(kW·kW)/(kW+kW)]=1kW

- wyliczyć rezystancję szeregowo połączonych R4' i R6

R6'=R6 + R4'=1 + 1 [kW+kW]=2kW

- wyliczyć rezystancję połączonych równolegle R3' i R6' czyli rezystancję R między A i B

R=(R3' · R6')/(R3' + R6')=(2 · 2)/(2 + 2) [(kW·kW)/(kW+kW)]=1kW

R=1kW