rysunek do zad. 2.3
Zadanie 2.3
Oblicz pojemność zastępczą C między punktami A i B dla układu przedstawionego na rysunku.


Rozwiązanie


Aby obliczyć pojemność zastępczą pomiędzy punktami A i B należy kolejno wykonać następujące obliczenia:

- wyliczyć pojemność równolegle połączonych C1 i C2

C1'=C1 + C2=10 + 10 [nF+nF]=20nF

- wyliczyć pojemność połączonych szeregowo C1' i C3

C3'=(C3 · C1')/(C3 + C1')=(20 · 20)/(20 + 20) [(nF·nF)/(nF+nF)]=10nF

- wyliczyć pojemność połączonych równolegle C3' i C5

C5'=C3'+ C5=10 + 10 [nF+nF]=20nF

- wyliczyć pojemność połączonych szeregowo C5' i C4

C4'=(C4 · C5')/(C4 + C5')=(20 · 20)/(20 + 20) [(nF·nF)/(nF+nF)]=10nF

- wyliczyć pojemność połączonych równolegle C4' i C6 czyli pojemność C między A i B

C=C4'+ C6=10 + 10 [nF+nF]=20nF

C=20nF