Zadanie 3.1
Oblicz jaki należy zastosować kondensator filtrujący w zasilaczu z prostownikiem dwupołówkowym, tak aby wartość tętnień napięcia wyjściowego nie przekraczała 1V przy prądzie obciążenia równym 20mA.


Rozwiązanie


Aby obliczyć obliczyć wartość tego kondensatora należy skorzystać ze wzoru:

wzór

Wzór ten należy poddać przekształceniom matematycznym w taki sposób aby wyliczyć z niego C

C=IL/(f · DU)=0,020/2·(50 · 1) [A/(Hz·V)]=0,0002 [(F·V/s)/(V/s)]=200µF

C=200µF