pusty pusty pusty
pusty
pusty pusty forum szukaj książki linki artykuły
home pusty c c c c c c c c c
teoria dla początkujących schematy elektronika retro mikrokontrolery pusty
na dół

Elektronika w stylu retro

Typowe oznaczenia lamp elektronowych różnych producentów


Muszę przyznać, że jak po latach zagłębiłem się ponownie w tematykę lamp, to doznałem pewnego zawrotu głowy spowodowanego różnym oznakowaniem lamp elektronowych. Jednak po bliższym przyglądnięciu się znajduje się pewną logikę w oznakowaniu.
   Generalnie można podzielić system oznakowania lamp na europejski, amerykański i radziecki (nie tak dawno jeszcze zamiast Rosji było ZSRR). Jednak wielu producentówzastosowało również swoje oznaczenia. Do takich producentów zaliczają się: Marconi-Osram, Philips, Sator-Orion, Telefunken, Triotron, Tungsram, Valvo czy Tesla. Przy oznaczaniu lamp elektronowych produkowanych przez firmę Tesla połączono system amerykański z europejskim.
   Wszystkie informacje, które tu zamieszczam opracowałem na podstawie Atlasu lamp elektronowych, który niedawno wpadł mi w ręce. Składa się on z trzech tomów i jest to wspaniały katalog opracowany w 1961 roku przez T. Danowskiego, M. Marcinkowskiego, L. Niemcewicza i B. Szmygina. Zdjęcia lamp tutaj zaprezentowanych pochodzą ze stron Lorne's Vintage Wireless Museum, Ake's Tubedata - Diodes and Rectifiers oraz Virtual Valve Museum.
Lampy Odbiorcze lampy elektronowe europejskie - jednolity system oznaczenia
Od roku 1934 większą część produkowanych lamp elektronowych zaczęto jednolicie oznaczać. Oznaczenie takie składa się z grupy liter i liczby jedno- i trzycyfrowej. Oznaczenie lamp elektronowych Tungsram poprzedza litera T.

Przykłady:   TAF 7,   UBL 21,   CF 50

a) Pierwsza litera oznacza sposób żarzenia. Odpowiednia wartość jest znamionowa i należy ją stosować:

A - Napięcie żarzenia 4 V ~
B - Prąd żarzenia 180 mA =
C - Prąd żarzenia 180 mA @
D - Napięcie żarzenia 0,625, 1,25 lub 1,4 V =, prąd żarzenia 25, 50, 100 mA @
E - Napięcie żarzenia 6,3 V ~, prąd żarzenia 150, 200, 300 mA @
F - Napięcie żarzenia 12,6 V @
G - Napięcie żarzenia 5 V ~
H - Prąd żarzenia 150 mA @
K - Napięcie żarzenia 2 V =
M - Napięcie żarzenia 1,9 V @ oraz 2,4 i 2,8 V @
O - Bez żarzenia
P - Prąd żarzenia 300 mA @
U - Prąd żarzenia 100 mA @
V - Prąd żarzenia 50 mA @

b) Następne litery oznaczają zastosowanie lampy elektronowej:

A - Demodulacyjna dioda
B - Podwójna dioda demodulacyjna
C - Trioda wzmacniająca
D - Trioda mocy
E - Tetroda
F - Pentoda napięciowa
H - Heksoda, heptoda
K - Oktoda
L - Pentoda mocy
M - Wskaźnik dostrojenia
N - Tyratron
P - Lampa elektronowa z powielaczem elektronów
Q - Ennoda, nonoda (detektor dla FM)
W - Dioda gazowana prostownicza
X - Podwójna dioda gazowana prostownicza
Y - Próżniowa dioda prostownicza
Z - Podwójna próżniowa dioda prostownicza

c) Liczba oznacza serię, ostatnia cyfra oznacza typ:

1 ... 9 - Lampy elektronowe z cokołem wtyczkowym oraz bocznostykowym.
11 ... 19 - Lampy elektronowe metalowe o średnicy 43,5 mm,
5 + 3 profilowanych kołków i klucz kierujący na cokole. Końcowe, prostownicze i wskaźnikowe są szklane i z bakelitowym cokołem.
21 ... 29 - Lampy elektronowe szklane, nazywane "całoszklane" na prasowanej płytce, z walcowaną bańką i z 8 kołkami o średnicy 1,26 mm jako styki, z kierującym kluczem na środku (B 8 G) i z zamkiem na nim.
30 ... 40 - Lampy elektronowe szklane z małym bakelitowym cokołem z 8 (oktal) długimi rurkowymi nóżkami i z bakelitowym kluczem. Siatka wyprowadzona do góry.
40 ... 49 - Lampy elektronowe podobne do serii E ... 21, lecz mniejsze, na płytce ze spiekanego prasowanego szkła. Nazywane są "rimlok". Mają 8 drutowych kołków rozmieszczonych na obwodzie cokołu (B 8 A) i zgrubienie kierujące na boku bańki.
50 ... 59 - Zwłaszcza lampy elektronowe Philips specjalnych wykonań.
60 ... 69 - Lampy elektronowe podobne do serii E ... 21, lecz większe z cokołem o 9 nóżkach.
70 ... 79 - Karzełkowe (subminiaturowe) bez cokołu z wyprowadzonymi drutami.
80 ... 89 - Miniaturowe z dziewięcioma stykami na okręgu dzielonym na 10 części, zwane noval.
90 ... 99 - Karzełkowe z siedmioma stykami na okręgu dzielonym na 8 części (B 7 G), zwane heptal.
100 ... 900 - Cokoły specjalne, różne.

Przykłady oznaczeń:
TAF 7 - Lampa elektronowa o żarzeniu 4 V prądem zmiennym, pentoda w.cz. produkcja Tungsram.
UBL 21 - Uniwersalna o prądzie żarzenia stałym i zmiennym 100 mA, podwójna dioda, połączona z końcową pentodą, w wykonaniu całoszklanym.
CF 50 - Uniwersalna o prądzie żarzenia stałym i zmiennym 200 mA specjalna pentoda Philipsa.

Lampy Lampy elektronowe produkcji amerykańskiej
Nowsze oznaczenia amerykańskie
Nowsze oznaczenie zwyczajnych lamp elektronowych składa się z dwóch cyfr z literą pośrodku. Pierwsza cyfra oznacza przybliżone napięcie żarzenie, 0 - oznacza neonówki z zimną katodą, cyfrę 1 mają lampy elektronowe bateryjne dwuwoltowe w odróżnieniu od sieciowych o napięciu żarzenie 2,5 V, oznaczonych cyfrą 2. Ostatnia cyfra oznacza liczbę elektrod, przy czym włókno żarzenia i powłokę ekranującą uważa się za niezależne elektrody. 6 C 6 i 6 D 6 oznacza 6,3 V żarzenia i 6 elektrod, tj. włókno żarzenia, katoda, 3 siatki i anoda. To oznaczenie jest najogólniejsze i obejmuje lampy elektronowe szklane oraz niektóre metalowe. Jeśli później wyprodukowano szklane typy, to do poprzedniego oznaczenia dodano literę G. Typy metalowe lamp elektronowych 6 J 7 i 6 K 7 maja przy tym cokół z kluczem ( K 8 A). Te same lampy elektronowe w wykonaniu szklanym (a więc na cokole 6 C 6 i 6 D 6) oznacza się 6 J 7 G i 6 K 7 G. Dalszy typ oznaczany jako inny wyrób. Krótsze lampy mają oznaczenie GT, a więc 6 J 7 GT i 6 K 7 GT. Niektóre lampy, których balon szklany jest umieszczony w metalowym płaszczu, mają dodaną literę M (6 J 7 M, 6 K 7 M). Jeśli do odróżnienia typów jest to potrzebne używa się dwóch liter, a więc 6 AB 7, 6 AC 7 itd. Litery MG oznaczają również bańkę szklaną z pokryciem metalowym, MS ekranowaną bańkę szklaną, X oznacza cokół ceramiczny, Y jakikolwiek cokół specjalny.
Dalsze serie
Wszystkie poprzednie typy miały siatkę sterującą wyprowadzoną na bańce, z wyjątkiem triod bateryjnych i końcowych pentod. Dalsze serie miały wszystkie elektrody umieszczone na spodzie lampy ja lampy z serii E...21. W zasadzie lampy elektronowe pozostały metalowe i odróżnia się je po poprzedzającym S przed literą charakteryzującą dany typ. Lampy z kluczem jak E...21 a o napięciu żarzenia 7 V, mają oznaczenia 7 C7, 7 A 7 itd.
   Rozwój oznaczenia, który został powyżej przedstawiony na przykładzie dwóch typów pentod w.cz., dotyczy analogicznie wszystkich pozostałych typów. Oprócz tego istnieją jeszcze podobne typy o żarzeniu 1,2 V, 1,4 V i 2 V, następnie sieciowe 2,5, 6,3, 7,12, 67 V i typy uniwersalne o wyższym napięciu żarzenia u lamp końcowych i diod prostowniczych. Prąd żarzenia jest przy tym 0,3 A u lamp o napięciu 6,3 V. 0,15 A ulamp o napięciu żarzenia 12,6 V, następnie jest szereg typów z żarzeniem 14 V, 0,16 A i wiele innych.
Najnowsze oznaczenia (stan na rok 1961)
Do oznaczania najnowszych lamp elektronowych używa się liczb czterocyfrowych, tak np. pentoda w.cz. 7 G 7 ma oznaczenie 1232. Producenci amerykańscy wrócili do europejskiego systemu oznaczania sprzed 1939 roku.

Lampy elektronowe produkcji radzieckiej
Oznaczenia lamp elektronowych produkcji radzieckiej (dawniej był ZSRR, a nie Rosja) składają się z czterech grup liter i cyfr. Znaczenie poszczególnych grup są wyjaśnione poniżej

a) Pierwsza grupa:

ГК - Lampy generacyjne do 25 MHz
ГУ - Lampy generacyjne UKF 25 ... 600 MHz
ГС - Lampy generacyjne zakresu centymetrowego
ГМ - Lampy modulacyjne
В - Lampy prostownicze
СГ - Stabilizatory napięcia
ТГ - Tyratrony gazowane
ТР - Tyratrony z parami rtęci
ГГ - Gazotrony gazowane
Р - Gazotrony z parami rtęci
Ф - Ogniwa fotoelektryczne i powielacze fotoelektryczne
liczba - Dla lamp odbiorczych wzmacniających i prostowniczych oznacza wartości napięcia w woltach (w zaokrągleniu)
liczba - Dla kineskopów oznacza średnicę lub przekątną ekranu w cm

b) Druga grupa:

Д - Diody
Х - Diody podwójne
С - Triody
З - Tetrody
П - Pentody mocy i tetrody mocy
К - Pentody ekranowe mocy i tetrody strumieniowe o wydłużonej charakterystyce
Ж - Pentody ekranowe mocy i tetrody strumieniowe o krótkiej charakterystyce
А - Lampy przemiany z dwiema siatkami sterującymi
Г - Triody z jedną lub dwiema diodami
Б - Pentody z jedną lub dwiema diodami
Н - Podwójne triody
Ф - Triody-pentody
Е - Wskaźniki elektronowe
Ц - Lampy prostownicze (odbiorcze)
liczba - Dla gazotronów i tyratronów określa numer typu
ЛО - Lampy oscylograficzne o odchylaniu elektrostatycznym
ЛМ - Lampy oscylograficzne o odchylaniu elektromagnetycznym
ЛК - Lampy kineskopowe o odchylaniu elektromagnetycznym
Ц - Ogniwa fotoelektryczne i powielacze fotoelektryczne z katodą cezową
С - Ogniwa fotoelektryczne i powielacze fotoelektryczne z katodą antymonowo-cezową

Uwaga: Lampy generacyjne i modulacyjne nie mają oznaczeń drugiej grupy.

c) Trzecią grupę oznaczeń stanowi liczba która określa kolejny numer typu. Trzecia grupa oznaczeń stosowana jest w przypadku lamp generacyjnych wszystkich zakresów, lamp modulacyjnych, lamp odbiorczych, stabilizatorów napięcia, ogniw fotoelektrycznych i powielaczy fotoelektrycznych.
Uwaga: Gazotrony, tyratrony i lampy prostownicze nie mają trzeciej grupy oznaczeń.

c) Czwarta grupa:

А - Lampy generacyjne wszystkich zakresów i modulacyjne - chłodzone wodą
Б - Lampy generacyjne wszystkich zakresów i modulacyjne - chłodzone powietrzem

Б - biały Kineskopy i lampy oscylograficzne.
Litera oznacza kolor świecenia ekranu.
Uwaga: W tym przypadku symbolu tej grupy oznaczeń może nie być.
С - niebieski
В - zielony
Ж - żółto-zielony
Л - długa poświata
К - krótka poświata

В

-

Ogniwa fotoelektryczne i powielacze próżniowe
Г - Ogniwa fotoelektryczne i powielacze gazowane

  - Bańka metalowa bez oznaczenia Tyratrony, gazotrony, lampy prostownicze mocy. Liczba ułamkowa, której liczni określa średnie natężenie prądu w A, a mianownik amplitudę prądu napięcia zwrotnego w kV.
Lampy odbiorcze prostownicze, stabilizatory napięcia w urządzeniach odbiorczych. Litera określająca przynależność do pewnej serii.
С - Bańka szklana
Ж - Typ "żołądź"
Б - f 10 mm
А - f 6 mm
Л - O cokole z zamkiem
П - Palcowe
Д - Dyskowe

Uwaga: Jeśli brakuje którejś z grup w oznaczeniu typu lampy, to na jej miejscu znajduje się myślnik (-). Ta uwaga nie dotyczy czwartej grupy oznaczenia.

Przykłady oznaczeń:
1 А 2 П - Lampa przemiany częstotliwości z wieloma siatkami sterującymi, żarzenie 1,2 V, drugi typ, palcowa.
6 Ж 3 П - Pentoda w.cz., żarzenie 6,3 V, o krótkiej charakterystyce, typ trzeci, palcowa.
6 П 1 П - Pentoda mocy, żarzenie 6,3 V, typ 1, palcowa.
ГК — 71 - Lampa generacyjna do 25 MHz, nr typu 71.
СГ 2 П - Stabilizator napięcia, typ 2, palcowy.
23 ЛК 1 Б - Kineskop o odchylaniu elektromagnetycznym o średnicy 23 cm, typ 1, kolor biały.

Oznaczenia lamp firmy Marconi-Osram
Oznaczenia odbiorczych lamp elektronowych składają się z grupy liter (1 do 4) i z liczby, ewentualnie jeszcze z dodatkowej litery.

Przykłady:   BGA,   L 410,   MHL 4 C

a) Znaczenie liter (są jednak wyjątki):

A - Uniwersalna trioda
B - Końcowa podwójna trioda
BG - Lampa elektronowa dwusiatkowa
D - Demodulator (dioda) lub trioda detekcyjna (Ka ok. 15)
E - Trioda m.cz. (Ka średnie)
H - Trioda w.cz. (Ka średnie i duże)
KT - Trioda lub pentoda końcowa
L - Trioda m.cz. (Ka średnie)
M - Lampa elektronowa żarzona pośrednio
N - Pentoda końcowa średniej mocy (6 do 9 W)
P - Trioda końcowa małej mocy (do 3 W) lub pentoda w grupie innych oznaczeń
PT - Trioda końcowa lub pentoda małej lub średniej mocy (3 do 6 W)
PX - Trioda końcowa dużej mocy (9 do 25 W)
S - Tetroda ekranowana (w.cz.)
U - Prostownicza
V - Tetroda w.cz. lub pentoda ze zmiennym nachyleniem
X - Do przemiany częstotliwości (trioda heksoda lub oktoda)

b) Liczba jedno- lub dwucyfrowa oznacza liczbę porządkową typu.
c) Pierwsza cyfra w liczbach trzycyfrowych oznacza napięcie żarzenia u różnych typów lamp elektronowych.
d) Litera poza typowym oznaczeniem oznacza odmienne wykonanie.

Przykłady oznaczeń:
BGA - Lampa elektronowa dwusiatkowa
L 410 - Czterowoltowa trioda o średnim Ka, typ 10
MHL 4 C - Pośrednio żarzona trioda o średnim Ka, typ 4, odmiana C

Oporniki obciążeniowe oznacza się liczbą trzycyfrową, która oznacza prąd w mA, ostatnia cyfra jest liczbą porządkową typu np. 204 oznacza 200 mA, typ 4.
Ka - oznacza współczynnik amplifikacji

Marconi-Osram
Oznaczenia lamp firmy Philips
Oznaczenia odbiorczych lamp elektronowych składają się z litery, liczby trzycyfrowej, ewentualnie jeszcze z jednej litery

Przykłady:   A 415,   B 2043,   E 452 T

a) Litery oznaczają prąd żarzenia:

A - do 100 mA
B - do 200 mA
C - do 400 mA
D - do 700 mA
E - do 1,25 A
F - ponad 1,25 A

b) Pierwsze cyfry (dwie cyfry w czterocyfrowych liczbach) oznaczają napięcie żarzenia w V.
c) Ostatnie dwie cyfry oznaczają u triod współczynnik amplifikacji, jeśli jest mniejszy niż 40, z wyjątkiem 99 przy E 499 i B 2099.
   Jeśli końcowe cyfry dają liczbę większą niż 40 (z wyjątkiem 99), to oznaczają:

1 - Lampa elektronowa dwusiatkowa (tetroda)
2 - Tetroda ekranowana
3 - Pentoda końcowa
4 - Binoda (dioda w połączeniu z inną lampą)
5 - Ekranowana pentoda o zmiennym nachyleniu
6 - Pentoda w.cz.
7 - Pentoda w.cz. o zmiennym nachyleniu
8 - Heksoda mieszająca
9 - Heksoda o zmiennym nachyleniu

d) Przyłączone litery H, N, S, T oznaczają odmienny typ. Wyjątek: E 444 jest diodą-tetrodą, E 444 S jest diodą-triodą, a więc dwa różne typy.

Przykłady oznaczeń:
A 415 - Trioda z żarzeniem 4 V, 60 mA, współczynnik Ka= 15
B 2043 - Pentoda końcowa serii 180 mA, żarzenie 20 V
E 452T - Tetroda ekranowana o żarzeniu 4 V, 1 A

Diody prostownicze mają liczbę trzycyfrową 501 ... 509, bądź czterocyfrową przeważnie więcej niż 1800. Oporniki obciążeniowe mają liczby większe niż 1900.

Philips
Oznaczenia lamp firmy Sator-Orion
Oznaczenia odbiorczych lamp elektronowych składają się z liter (1 do 4) i liczby (jedno- do czterocyfrowej).

Przykłady:   E 43,   LL 416,   UMO 51

a) Znaczenie liter:

A - Mała trioda (audion lub m.cz.) o prądzie żarzenia 50 do 150 mA
B - Lampa elektronowa dwusiatkowa
D - Demodulacyjna (przeważnie dioda lub trioda)
DG - Lampa elektronowa dwusiatkowa
DLP - Pentoda końcowa
DVG - Podwójna dioda prostownicza
E - Lampa elektronowa m.cz. lub końcowa (trioda lub pentoda)
EG - Dioda prostownicza
F - Trioda o średnim Ka
GL - Dioda prostownicza
H - Trioda uniwersalna
L - Lampa elektronowa końcowa
LL - Lampa elektronowa końcowa
M - Lampa elektronowa końcowa o mocy w anodzie 6 W
N - Lampa elektronowa pośrednio żarzona (z wyjątkiem N 43), łączy się z ostatnim znakiem, np. NE4, a oprócz tego są kombinacje
NEP - Pośrednio żarzona pentoda wykładnicza
NMS - Pośrednio żarzona pentoda w.cz.
NMO - Pośrednio żarzona oktoda mieszająca
NSS - Pośrednio żarzona ekranowana, pentoda lub heksoda
NVS - Pośrednio żarzona ekranowana lub pentoda ze zmiennym nachyleniem
NW - Pośrednio żarzona "odporowa" trioda o dużym Ka
P - Lampa elektronowa końcowa
SR - Opornik obciążeniowy
U.. - Lampy elektronowe uniwersalne (o większym prądzie niż 200 mA), inaczej oznaczone jako N.. (np. UMO51 odpowiada czterowoltowej NMO51)
VG - Podwójna dioda prostownicza
W - Trioda wzmacniająca

b) Liczby są bardzo niesystematyczne. Np. liczba 4 oznacza uniwersalną triodę, np. A4, E4, NE4, NH4 itd. Analogiczne znaczenie ma 43 jako końcowa pentoda. W szeregu 180 mA są liczby trzycyfrowe, od 180 w górę. Przy diodach prostowniczych pierwsze cyfry oznaczają napięcie zarzenia. Niektóre liczby są zgodne z analogicznymi lampami wytwórni Tungsram.

Przykłady oznaczeń:
E 43 - Mała pentoda końcowa
LL 416 - Lampa elektronowa końcowa (podobna Tungsram PP 416)
UMO 51 - Uniwersalna oktoda

Oznaczenia lamp firmy Telefunken
Oznaczenia starych odbiorczych lamp elektronowych składają się z liter (2 do 4) i liczby (trzy- lub czterocyfrowej).

Przykłady:   RE 604,   RENS 1284,   RGN 1064

a) Pierwszą literą jest zawsze R w celu odróżnienia lampy elektronowej od innych wyrobów tej samej firmy.
b) Druga litera oznacza grupę:
E - Lampa elektronowa odbiorcza
G - Dioda prostownicza
c) Trzecia i dalsze litery oznaczają poszczególne lampy elektronowe:
  - Lampy bezpośrednio żarzone są bez oznaczenia
N - Lampy pośrednio żarzone (nieważne dla prostowniczych
S - Lampa elektronowa z kilkoma siatkami
d) Jeśli liczba jest trzycyfrowa, to pierwsze dwie oznaczają żarzenie w dziesiątkach mA, lecz tylko w przybliżeniu, druga cyfra czasami oznacza typ. W liczbach czterocyfrowych pierwsze dwie oznaczają prąd żarzenia (są to 10 do 13 lub 20 do 22) w dziesiątych częściach ampera. Dwucyfrowa 18 oznacza 180 mA, a w lampach elektronowych seryjnych - przeznaczenie dla sieci prądu stałego. Ostatnie cyfry oznaczają napięcie żarzenia w woltach z wyjątkiem serii 180 mA, 20 V, gdzie są wszędzie cyfry jednakowe jak u analogicznych lamp czterowoltowych (np. RENS 1824 ma wyjątkowo prąd żarzenia zgodny z RENS 1224).
e) Lampy elektronowe oznaczone trzema cyframi poczynając od 3 są lampami amerykańskimi, np. REN 326 - to amerykańska 26.
f) Mała litera za liczbą oznacza:
d - Zacisk na cokole (np. wyprowadzenie siatki osłonowej)
e - Lampa elektronowa do żarzenia w połączeniu szeregowym

Przykłady oznaczeń:
RE 604 - Trioda, napięcie żarzenia 4 V, prąd 0,6 A, a zatem końcowa bezpośrednio żarzona
RENS 1284 - Lampa elektronowa pośrednio żarzona z kilkoma siatkami
RGN 1064 - Dioda prostownicza, żarzenie 4 V, 1 A

Triotron
Oznaczenia lamp firmy Triotron
Oznaczenia odbiorczych lamp elektronowych składają się z grupy liter (1 do 3) i z liczby (dwu- do trzycyfrowej), ewentualnie jeszcze z dodatkowej litery.

Przykłady:   D 400,   DT 620,   E 2020 N

a) Znaczenie liter:

A - Trioda (audion)
B - Dioda-trioda lub dioda-tetroda
D - Demodulator (dioda)
E - Trioda końcowa (do 9 W)
G - Dioda prostownicza (też GA, GD, GN)
H - Heksoda (wyjątek H412 jest triodą)
K - Końcowa trioda mocy (do 10 W)
M - Dwusiatkowa (D pośrednie, B bezpośrednie żarzenie)
O - Oktoda
P - Pentoda końcowa (także PB, PD)
S - Ekranowana lub pentoda w.cz. (lecz S 201 jest triodą mocy)
T - Trioda m.cz.
TH - Trioda-heksoda
TK - Wskaźnik dostrojenia
V - Opornik obciążeniowy
H - Trioda o dużym Ka

b) Pierwsza lub dwie pierwsze cyfry (po odcięciu dwóch ostatnich cyfr) oznaczają napięcie żarzenia w V. U niektórych diod prostowniczych z czterocyfrowym oznaczeniem pierwsza cyfra oznacza napięcie żarzenia, reszta oznacza przybliżony prąd wyprostowany w mA. Ostatnie dwie cyfry mają różne znaczenie. Typy podobne, pomijając żarzenie, mają te dwie cyfry jednakowe, np. 0607 i 01307
c) Litera poza typowym oznaczeniem N, B lub U oznacza odmienne wykonanie.

Przykłady oznaczeń:
D 400 - Trioda demodulacyjna o żarzeniu 4 V, pierwszy (zerowy) typ
DT 680 - Dioda demodulacyjna i trioda o żarzeniu 6,3 V, typ 20
B 2020 N - Mała trioda końcowa o żarzeniu 20 V, typ 20, nowe wykonanie

Oporniki obciążeniowe mają literę V, liczba oznacza napięcie na oporniku w V.

Triotron
Oznaczenia lamp firmy Tungsram
Oznaczenia odbiorczych lamp elektronowych składają się z grupy liter i trzech lub czterech cyfr.

Przykłady:   D 400,   DT 620,   E 2020 N

a) Litera oznacza typ lampy elektronowej. Niekiedy bywają wyjątki, np. A jest oznaczeniem żarzenia, a nie rodzaju lampy elektronowej. Niektóre oznaczenia są dwuliterowe, np. PV, gdzie indziej oznacza dwa układy, np. DD. Litery są przeważnie skrótem angielskich nazw lamp elektronowych.

A - Pośrednio żarzona
B - Demodulator (dioda)
CB - Podwójna trioda klasy B
DD - Podwójna dioda
DG - Dwusiatkowa
DS - Dioda ekranowana tetroda
PH - Heksoda
G - Trioda uniwersalna
H - Trioda w.cz.
HH - Heksoda w.cz.
HP - Pentoda w.cz.
HR - Trioda w.cz. o dużym Ka
L - Trioda m.cz.
LD - Trioda demodulacyjna i m.cz.
ME - Wskaźnik dostrojenia
MH - Heksoda mieszająca
MO - Oktoda mieszająca
O - Trioda oscylacyjna
P - Trioda mocy
PD - Trioda wzbudzająca dla klasy B
PP - Pentoda końcowa
PV - Podwójna dioda prostownicza
R - Trioda o dużym Ka
S - Ekranowana lub pentoda
SE - Selektoda wykładnicza
(SP) - Trioda końcowa (z pewnymi wyjątkami)
V - Dioda prostownicza
(VO) - Oktoda - oznaczenie używane w niektórych krajach
(VP) - Pentoda w.cz. - oznaczenie używane w niektórych krajach
(VX) - Heksoda w.cz. - oznaczenie używane w niektórych krajach

b) W liczbie pierwsza cyfra lub dwie oznaczają napięcie żarzenia w V.
c) Pozostałe cyfry oznaczają w przybliżeniu prąd żarzenia w mA.
d) Ostatnia cyfra rozróżnia podobne typy, np.. HP 4100 i HP4101.

Przykłady oznaczeń:
AG 495 - Trioda uniwersalna pośrednio żarzona o napięciu 4 V i prądzie 0,95 A
HP 4101 - Pentoda w.cz. 4 V, 1 A, odmiana 1
PP 220 - Pentoda końcowa, 2 V, 200 mA

Oporniki obciążeniowe oznacza się wartością prądu w mA i literą R, w razie potrzeby rozróżniania dodaje się cyfrę rzymską, np. 100 RI.
   Lampy elektronowe do wzmacniaczy są oznaczone analogicznie jak nadawcze i jarzeniowe.

Tungsram
Oznaczenia lamp firmy Valvo
Oznaczenia odbiorczych lamp elektronowych składają się z grupy jednej lub dwóch liter i dwóch lub czterech cyfr, ewentualnie z dodatkowej litery.

Przykłady:   AN 2127,   L 415 D,   LX 7200

a) Litery oznaczają:

A - Trioda demodulacyjna (audion)
AN - Trioda demodulacyjna i wzmacniająca (trioda lub tetroda)
G - Prostownicza
H - Trioda lub pentoda w.cz.
L - Końcowa (trioda lub pentoda)
LK - Końcowa dużej mocy (granica dla L nie określona)
LX - Końcowa amerykańska
U - Dwusiatkowa (z kilkoma wyjątkami)
W - Trioda o dużym Ka
WI - Opornik obciążeniowy
X - Heksoda

b) Pierwsza cyfra oznacza napięcie żarzenia, są jednak wyjątki (patrz d).
c) Końcówka liczby: pierwsza cyfra oznacza prąd żarzenia w dziesiątkach mA, znaczenie ma pierwsza cyfra grupy.
d) Reszta jest dla rozróżnienia typów. U lamp elektronowych z prądem żarzenia 180 mA liczbą typu są pierwsze dwie cyfry, napięcia żarzenia nie oznaczono.
e) Litera D za znakiem oznacza lampę elektronową z kilkoma siatkami.

Valvo
Stabilovolt Oznaczenia lamp firmy Stabilovolt
Oznaczenia stabilizatorów produkowanych przez firmę Stabilovolt składają się z grupy liter i dwóch grup cyfr, między którymi jest kreska ułamkowa.

Przykłady:   STV 150/20,   STV 150/60

a) Litery STV w zasadzie nie zmieniają się, gdyż są skrótem firmy Stabilovolt.
b) Grupa cyfr przed kreską ułamkową oznacza maksymalne napięcie w V, przy którym pracuje stabilizator.
c) Grupa cyfr po kresce ułamkowej oznacza maksymalny prąd w mA.

Podane przykłady STV 150/20 i STV150/60 oznaczają: stabilizator o napięciu pracy 150 V i maksymalnym prądzie 20 mA lub o napięciu pracy 150 V i maksymalnym prądzie 60 mA.

Stabilovolt Oznaczenia lamp firmy Tesla
Przy oznaczaniu lamp elektronowych produkowanych przez firmę Tesla połączono system amerykański z europejskim.
   Oznaczenie elektronowych lamp odbiorczych składa się z liczby jedno- do trzycyfrowej, a następnie z grupy liter i z liczby dwu- lub trzycyfrowej.

Przykłady:   13 BC 21,   50 L 40,   115 Y 31

a) Pierwsza część oznaczenia:
Liczba oznacza zaokrągloną wartość napięcia w woltach.
b) Druga część oznaczenia:
Grupa liter oznacza rodzaj lampy elektronowej, tak jak w jednolitym systemie europejskim.
c) Trzecia część oznaczenia:
Ostatnia cyfra oznacza liczbę porządkową typu, liczba przed nią określa konstrukcję lampy elektronowej i cokołu. Liczby 1 do 19 oznaczają cokoły szklane, liczby 20 do 29 cokoły przymocowane kitem, wykonane z izolacji, liczby 30 do 39 różne.

Liczba (przed ostatnią cyfrą) Liczba kołków Średnica kręgu z kołkami [mm] Uwagi
1 7 17,4 jak E...21, jedna opuszczona
2 8 17,4 jak europejska E...21
3 7 9,5 seria miniaturowa
4 9 11,9 -
5 9 25 jak seria europejska 60
6 7 30 -
7 7 40 -
8 - - wolne
9 - - wyprowadzone przewody zasilania
10 do 19 - - wolne
21 - - cokół T jak u europejskiej serii 11
22 - - cokół P jak jednolita seria europejska 1 - 9
23 - - cokół K jak bateryjne D...21 lub seria 30
24 - - wolne
25 - - specjalny cokół kołkowy
31 - - gwint E 14
32 - - gwint E 21
33 - - gwint E 40
34 - - naturalny łupek (przymocowanie kitem)
35 - - z zewnątrz anoda chłodzona powietrzem
36 - - z zewnątrz anoda chłodzona wodą

Przykłady oznaczeń:
13 BC 21 - Lampa elektronowa o żarzeniu 12,6 V, podwójna dioda i trioda, cokół 2 (jak europejski E..21), pierwszy typ.
50 L 40 - Lampa elektronowa o żarzeniu 50 V, pentoda końcowa, cokół 4, seria O.
115 Y 31 - Lampa elektronowa o żarzeniu 115 V, dioda prostownicza, cokół 3 (miniaturowa), seria 1.

pusty
do góry
WsteczMenuDalej
pusty

UWAGA: Wszystkie umieszczone schematy, informacje i przykłady mają służyć tylko do własnych celów edukacyjnych i nie należy ich wykorzystywać do żadnych konkretnych zastosowań bez przeprowadzenia własnych prób i doświadczeń, gdyż nie udzielam żadnych gwarancji, że podane informacje są całkowicie wolne od błędów i nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania podanych informacji, schematów i przykładów.


Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów oraz znaki towarowe umieszczone na tej stronie są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich tutaj nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, jest tylko potwierdzeniem ich dobrej jakości.

All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.
They aren't intended to infringe on ownership but only to confirm a good quality.


Strona wygląda równie dobrze w rozdzielczości 1024x768, jak i 800x600.
Optymalizowana była pod IE dlatego polecam przeglądanie jej w IE5.5 lub nowszych przy rozdzielczości 1024x768.


© Copyright 2001-2005   Elektronika analogowa
pusty
pusty pusty pusty